VI LÄMNAR ALLTID ETT TAKPRIS FÖR UPPDRAG SOM KONTROLLANSVARIG

Priser

Certifierad kontrollansvarig

Ett takpris för hela projektet ges alltid innan projektstart.
I upprättat avtal framgår de fasta och rörliga kostnaderna.

Ritningar

För kompletta bygglovshandlingar, inklusive alla nödvändiga kontakter med kommunens byggnadsavdelning, uttas en ersättning beroende på projektets art och storlek. Ett fast pris ges alltid innan projektet startas.

Övriga tjänster

För övriga konsulttjänster uttas en timersättning med 650 kr/timme.

Priser justerade och gäller nya projekt fr.o.m. 2018-04-25.
Moms tillkommer på alla priser, f.n 25 %.