Ska ni bygga nytt eller bygga ut?

Priser

Certifierad kontrollansvarig

Timersättning uttas med 500 kr/timme.
Ett takpris för hela projektet ges alltid innan projektstart.

Ritningar

För kompletta bygglovshandlingar, inklusive alla nödvändiga kontakter med kommunens byggnadsavdelning, uttas en ersättning beroende på projektets art och storlek. Ett fast pris ges alltid innan projektet startas.

Övriga tjänster

För övriga konsulttjänster uttas en timersättning med 500 kr/timme.

Priser justerade och gäller nya projekt fr.o.m. 2018-01-01.
Moms tillkommer på alla priser, f.n 25 %.